image Follow Us:

Respiratio 2017; 7 (1-2): 77-85

UDRUŽENOST FAKTORA RIZIKA PLUĆNE TROMBOEMBOLIJE I
FAKTORA KARDIOVASKULARNOG RIZIKA


THE ASSOCIATION OF RISK FACTORS OF PULMONARY THROMBOEMBOLISM AND
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS

 

Vildana Arnautović-Torlak¹, Belma Pojskić¹, Bajro Torlak¹, Lamija Pojskić²,Hanna
Torlak
¹,Bogičević Dražen¹

¹ Cantonal Hospital Zenica, Bosnia and Herzegovina

² Služba za psihijatriju - Kantonalna bolnica Zenica,Bosna i Hercegovina

 

 

Original Research

Naučni članak

doi: 10.26601/rsp.aprs.17.12

 

SAŽETAK:

Uvod: Kardiovaskularni faktori rizika uzrokuju aterosklerotične bolesti i često
koegzistiraju sa patogenezom venskog tromboembolizma.


Cilj rada: Utvrditi prosječnu starost,spol i pušački status ispitanika.Utvrditi faktore rizika PTE na ukupnom uzorku.Utvrditi faktore rizika koji su prediktori ateroskleroze ,a značajni u patogenezi plućne tromboembolije.


Ispitanici i metode:
Klinička retro-prospektivna studija provedena na ispitanicima Kantonalne bolnice Zenica, Internog odjela.Uzorak sačinjava 80 ispitanika sa simptomima koji su prilikom prijema u bolnicu ukazivali na PTE. Određivani su D-dimeri i rađen CT torakalnih organa. Uzorak je podijeljen u dvije grupe .Prva grupa od 40 ispitanika sa CT dokazanom PTE i druga kontrolna od 40 ispitanika gdje CT-om nije dokazana PTE. Dobiveni podaci su statistički obrađeni u smislu procjene udruženosti faktora
rizika ateroskleroze i DVT, koristeći nalaz CT-a kao zlatni standard .


Rezultati: Prosječna starost ispitanika obuhvaćenih ovim istraživanjem je iznosila 59.83±15.40 godina (21-84). Od ukupnog broja ispitanika kontrolne skupine 19 (47.5%) je bilo muškog, a 21(52.5%) ženskog spola. U ispitivanoj skupini broj ispitanika muškog spola je 17 (42.5%), a ženskog 23(57.5%). U ispitivanoj skupini je bilo više pušača 37(92,75%),dok je nepušača bilo 3 ispitanika(7,25%). Upalni markeri: CRP i fibrinogen su statistički značajno povećani u ispitivanoj grupi.Vrijednosti holesterola, triglicerida i holesterola niske gustoće,gojaznost su povećani u ispitivanoj grupi.Venska tromboza i edem ekstremiteta i operativni zahvati su najučestaliji kod ispitanika po CT-u dokazanom plućnom tromboembolijom.


Zaključci: Kardiovaskularni faktori rizika mogu biti uključeni u patogenezu VTE. Pacijenti s venskim tromboembolizmom mogu imati povećan rizik od asimptomatske i simptomatske ateroskleroze.


Ključne riječi: tromb,ateroskleroza,CT.

 

 Full Article (PDF)

 

LITERATURA

1. Tsai AW, Cushman M, Rosamond WD, Heckbert SR, Polak JF, Folsom AR. Cardiovascular risk factors and venous thromboembolism incidence: the Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology. Arch Intern Med.2002; 162: 1182–1189.
[CrossRef]
PMid:12020191

 

2. Prandoni P, Bilora F, Marchiori A, Bernardi E, Petrobelli F, Lensing AWA, Prins MH, Girolami A. An association between atherosclerosis and venous thrombosis. N Engl J Med. 2003; 348: 1435–1441.
[CrossRef]
PMid:12686699

 

 

3. Favaloro EJ, Lippi G. Laboratory testing and/or monitoring of the new oralanticoagulants/antithrombotics:for and against?Clin Chem Lab Med. 2011;49(5):755-757.
[CrossRef]
PMid:21275811

 

 

4. Kralj V. Cardiovascular diseases - magnitude of problem and possibilities of prevention. Cardiol Croat. 2012; 7 (9-10): 231-233.

 

 

5. Tripodi A, Palareti G. New anticoagulant drugs for treatment of venous thromboembolism and stroke prevention in atrial fibrillation. J Intern Med.2012;271:554-65.
[CrossRef]
PMid:22443239

 

 

6. Varheugt FWA. Low-dose anticoagulation for secondary prevention in acute coronary syndrome. Am J Cardiol. 2013
[CrossRef]
PMid:23218999

 

 

7. Becattini C, Agnelli G, Prandoni P, Silingardi M, Salvi R, Taliani MR, Poggio R, Imberti D, Ageno W, Pogliani E, Porro F, Casazza F. A prospective study on cardiovascular events after acute pulmonary embolism. Eur Heart J. 2005; 26:77–83.
[CrossRef]
PMid:15615803

 

 

8. Prandoni P, Ghirarduzzi A, Prins MH, Pengo V, Davidson BL, Sorensen H, Pesavento R, Iotti M, Caviglia E, Iliceto S, Pagnan A, Lensing AWA. Venous thromboembolism and the risk of subsequent symptomati atherosclerosis.

 

 

9. ThrombHaemost. 2006; 4: 1891–1896. Tsai AW, Cushman M, Rosamond WD, Heckbert SR, Polak JF, Folsom AR. Cardiovascular risk factors and venous thromboembolism incidence: the Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology. Arch Intern Med.2002; 162: 1182–1189.
[CrossRef]

 

 

10. Prandoni P, Bilora F, Marchiori A, Bernardi E, Petrobelli F, Lensing AWA, Prins MH, Girolami A. An association between atherosclerosis and venous hrombosis. N Engl J Med. 2003; 348: 1435–1441.
[CrossRef]
PMid:12686699

 

 

11. Becattini C, Agnelli G, Prandoni P, Silingardi M, Salvi R, Taliani MR, Poggio R, Imberti D, Ageno W, Pogliani E, Porro F, Casazza F. A prospective study on cardiovascular events after acute pulmonary embolism. Eur Heart J. 2005; 26:77–83.
[CrossRef]
PMid:15615803

 

 

12. Prandoni P, Ghirarduzzi A, Prins MH, Pengo V, Davidson BL, Sorensen H, Pesavento R, Iotti M, Caviglia E, Iliceto S, Pagnan A, Lensing AWA. Venous thromboembolism and the risk of subsequent symptomatic atherosclerosis. J Thromb Haemost. 2006; 4: 1891–1896.
[CrossRef]
PMid:16961597

 

 

13. van der Hagen PB, Folsom AR, Jenny NS, Heckbert SR, O'Meara ES, Reich LM, Rosendaal FR, Cushman M. Subclinical atherosclerosis and the risk of future venous thrombosis in the Cardiovascular Health Study. J Thromb Haemost.2006; 4: 1903– 1908.
[CrossRef]
PMid:16961598

 

 

14. Reich LM, Folsom AR, Key NS, Boland LL, Heckbert SR, Rosamond WD, Cushman M. Prospective study of subclinical atherosclerosis as a risk factor for venous thromboembolism. J Thromb Haemost. 2006; 4: 1909–1913.
[CrossRef]
PMid:16836659

 

 

15. Petrauskiene V, Falk M, Waernbaum I, Norberg M, Eriksson JW. The risk of venous thromboembolisms markedly elevated in patients with diabetes.Diabetologia. 2005; 48: 1017–1021.
[CrossRef]
PMid:15778859

 

 

16. Tsai AW, Cushman M, Rosamond WD, Heckbert SR, Polak JF, Folsom AR. Cardiovascular risk factors and venous thromboembolism incidence: the Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology. Arch Intern Med.2002; 162: 1182–1189.
[CrossRef] https://doi.org/10.1001/archinte.162.10.1182
PMid:12020191

 

 

17. Prandoni P, Bilora F, Marchiori A, Bernardi E, Petrobelli F, Lensing AWA, Prins MH, Girolami A. An association between atherosclerosis and venous thrombosis. N Engl J Med. 2003; 348: 1435–1441.
[CrossRef]
PMid:12686699

 

 

18. Becattini C, Agnelli G, Prandoni P, Silingardi M, Salvi R, Taliani MR, Poggio R, Imberti D, Ageno W, Pogliani E, Porro F, Casazza F. A prospective study on cardiovascular events after acute pulmonary embolism. Eur Heart J. 2005; 26:77–83.
[CrossRef]
PMid:15615803

 

 

19. Prandoni P, Ghirarduzzi A, Prins MH, Pengo V, Davidson BL, Sorensen H, Pesavento R, Iotti M, Caviglia E, Iliceto S, Pagnan A, Lensing AWA. Venous thromboembolism and the risk of subsequent symptomatic atherosclerosis. J Thromb Haemost. 2006; 4: 1891–1896.
[CrossRef]
PMid:16961597

 

 

20. van der Hagen PB, Folsom AR, Jenny NS, Heckbert SR, O'Meara ES, Reich LM, Rosendaal FR, Cushman M. Subclinical atherosclerosis and the risk of future venous thrombosis in the Cardiovascular Health Study. J Thromb Haemost.2006; 4: 1903– 1908.
[CrossRef]
PMid:16961598

 

 

21. Reich LM, Folsom AR, Key NS, Boland LL, Heckbert SR, Rosamond WD, Cushman M. Prospective study of subclinical atherosclerosis as a risk factor for venous thromboembolism. J Thromb Haemost. 2006; 4: 1909–1913.
[CrossRef]
PMid:16836659

 

 

22. Hansson PO, Eriksson H, Welin L, Svardsudd K, Wilhelmsen L. Smoking and abdominal obesity: risk factors for venous thromboembolism among middleaged men: "the Study of Men Born in 1913". Arch Intern Med. 1999; 159:1886–1890.
[CrossRef]
PMid:10493318

 

 

23. Petrauskiene V, Falk M, Waernbaum I, Norberg M.

 

 

Submitted: April 10th, 2017
Accepted: May 10th, 2017

 

 

Corresponding author:
Vildana Arnautović-Torlak
Department of Internal Diseases
Cantonal Hospital Zenica
72000 Zenica, Crkvice
Bosnia and Herzegovina
Phone: +38732 447000
Fax: +387226576
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Travel Turne Tranzito