image Follow Us:

Respiratio 2018; 8 (1-2):99-103

 

UČESTALOST ODLOŽENIH INTRAKRANIJALNIH PATOLOŠKIH SUPSTRATA NAKON TRAUME GLAVE

 

THE  FREQUENCY OF POSTPONED INTRACRANIAL PATHOLOGICAL SUBSTRATES AFTER HEAD TRAUMA

 

Vesna Ivanišević¹, Mišo Miškić¹, Peđa Kovačević², Danica Momčićević², Saša Dragić²

 

¹ Služba za neurohirurgiju ,Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

²Služba intezivne medicine za nehirurške grane, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

 

Original research

Naučni članak

doi: 10.26601/rsp.aprs.18.13

 

Sažetak: Uvod: Složenost patofizioloških procesa u endokranijalnom prostoru uslovljena je anatomskim odnosima njegovih morfoloških elemenata i njihovom reakcijom na etiološki faktor (traumu). Jedan važan klinički parametar je tzv. „slobodni interval“ koji označava vrijeme od djelovanja traumatskog agensa do pojave kliničkih simptoma. U patofiziologiji endokranijalnog traumatizma ekvivalentan je veličini koja se označava kao “puferski kapacitet“ (mjera tolerancije moždanog tkiva na patogeni agens).

 

Cilj: Utvrditi zastupljenost kraniocerebralne traume u hirurškoj ambulanti, utvrditi dobnu i polnu strukturu kao i učestalost i vrijeme nastanka odloženog intrakranijalnog supstrata.

 

Metode: Riječ je o retrospektivnoj studiji. Svi podaci su dobijeni iz medicinske arhive i predstavljeni su grafički i deskriptivno.

 

Rezultati: U analiziranom kliničkom materijalu verifikovan je respektabilan broj ovakvih slučajeva, pogotovo u mlađoj životnoj dobi, sa dominacijom u muškoj populaciji.

 

Zaključak: U svakoj traumi glave, pa i onoj koja se prilikom prvog pregleda čini u kliničkom smislu sasvim bezazlena treba pristupiti sa punom ozbiljnošću, poštujući kliničku opservaciju pacijenta kao nezaobilaznu metodu u neurotraumatizmu bilo da se ona obavlja u hospitalnim uslovima ili u formi kontrolnih pregleda.

 

Ključne riječi: slobodni interval, kraniocerebralna trauma, puferski kapacitet

 

Full Article (PDF)

LITERATURA

1. Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R, et al. Global and regional burden of stroke during 1990–2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2014;383:245–54.
[CrossRef]

 

2. Poon MT, Fonville AF, Al-Shahi Salman R. Long-term prognosis after intracerebral haemorrhage: systematic review and meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014;85:660–7.
[CrossRef]
PMid:24262916

 

 

3. Van Asch CJ, Luitse MJ, Rinkel GJ, et al. Incidence, case fatality, and functional outcome of intracerebral haemorrhage over time, according to age, sex, and ethnic origin: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2010;9:167–76.
[CrossRef]

 

 

4. Markwalder TM. Chronic subdural hematomas: a review. J Neurosurg. 1981;54(5):637–45.
[CrossRef]
PMid:7014792

 

 

5. Yamashima T, Yamamoto S, Friede RL. The role of endothelial gap junctions in the enlargement of chronic subdural hematomas. J Neurosurg. 1983;59(2):298–303.
[CrossRef]
PMid:6864298

 

 

6. Feigin VL, Lawes CM, Bennett DA, et al. Worldwide stroke incidence and early case fatality reported in 56 population-based studies: a systematic review. Lancet Neurol 2009;8:355–69.
[CrossRef]

 

 

7. Krishnamurthi RV, Feigin VL, Forouzanfar MH, et al. Global and regional burden of first-ever ischaemic and haemorrhagic stroke during 1990–2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet Glob Health 2013;1:e259–81.
[CrossRef]

 

 

8. Anderson CS, Huang Y, Wang JG, et al. Intensive blood pressure reduction in acute cerebral haemorrhage trial (INTERACT): a randomised pilot trial. Lancet Neurol 2008;7:391–9.
[CrossRef]

 

 

9. Mayer SA, Rincon F. Treatment of intracerebral haemorrhage. Lancet Neurol 2005;4:662–72.
[CrossRef]

 

 

10. Arboix A, Comes E, Garcia-Eroles L, et al. Site of bleeding and early outcome in primary intracerebral hemorrhage. Acta Neurol Scand 2002;105:282–8.
[CrossRef]
PMid:11939940

 

 

11. Zheng J, Li H, Zhao HX, et al. Surgery for patients with spontaneous deep supratentorial intracerebral hemorrhage: a retrospective case-control study using propensity score matching. Medicine 2016;95:e3024.
[CrossRef]
PMid:26986116 PMCid:PMC4839897

 

Doc. dr sc. med. Vesna Ivanišević

Služba za neurohirurgiju

Telefon: +387 65 510 779

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Travel Turne Tranzito