image Follow Us:

Respiratio 2018; 8 (1-2):104-107

 

FRAKTURE BAZE PREDNJE LOBANJSKE JAME - IZBOR TERAPIJSKOG TRETMANA I KOMPLIKACIJE

 

FRACTURES OF THE FRONT CRANIAL BASE - THE CHOICE OF THERAPEUTIC TREATMENT AND COMPLICATIONS

 

Vesna Ivanišević¹, Mišo Miškić¹, Peđa Kovačević², Sandra Topolovac³, Saša Dragić²

 

¹ Služba za neurohirurgiju ,Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

²Služba intezivne medicine za nehirurške grane, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Republike Srpska, Banja Luka, Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                        

³ Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina                                          

 

 

Original research

Naučni članak

doi: 10.26601/rsp.aprs.18.14

 

Sažetak: Uvod: U većini udžbenika koji obrađuju kraniocerebralni traumatizam posebno poglavlje uvijek je posvećeno frakturama baze lobanje u području prednje lobanjske jame. Morfološke specifičnosti anatomskih elemenata koji čine ovu regiju kao i njihovi međusobni odnosi predstavljaju osnovu za veliki rizik od nastanka ozbiljnih komplikacija koje u konačnici mogu ugroziti život povrijeđenog.

 

Cilj:  Utvrditi zastupljenost povreda prednje lobanjske jame te specifičnosti izbora tretmana i profilaktičkog protokola, kao i utvrditi broj komplikacija.

 

Metode:Riječ je o retrospektivnoj studiji. Svi podaci su dobijeni iz medicinske arhive. Rezultati su obrađeni statistički i predstavljeni grafički.

 

Rezultati: Analizom našeg kliničkog materijala ustanovili smo frekventnost komplikacija, kao i terapijski metod koji je primjenjen u njihovom liječenju i profilaktičku primjenu antibiotika u ovim stanjima koja je obavezna. Takođe smo pokazali mali udio komplikacija ukoliko se primjeni adekvatna profilaksa.

 

Zaključak: Za pravilno zbrinjavanje fraktura prednje lobanjske jame je nophodan adekvatan terapijski pristup, a u prevenciji komplikacija u vidu infekcije najveću ulogu ima adekavtna antibiotska profilaksa.

 

Ključne riječi: fraktura, tvrda moždana ovojnica, nazolikvoreja, meningitis.

 

 

 

 

 

Full Article (PDF)

LITERATURA

1. Brauns JR Hauser WA. The epidemiology of traumatic brain injury. Epilepsia 2003;44:2-10.
[CrossRef]  

 

2. Kraus JF, Mac Arthur DI, Silvermen TA. Jayaraman N. Epidemiology of brain injury. In: Narayan RK, Wilberger Jr JE, Povlishockeditors, Neurotrauma, New York: McGraw-Hill, 1996: 13-30.
PMid:9005054

 

 

3. Marshall LF. Head Injury: recent past, present, and future. Neurosurgery 2000:47:546-61.
[CrossRef] 
[CrossRef] 
PMid:10981741

 

 

4. Sauaia A, Moore FA, Moore EE, Moser KS, Brennan R, Read RA, el al. Epidemiology of trauma deaths: a reassessment. J. Trauma 1995;38:185-93.
[CrossRef] 

 

 

5. Frank H. Netter, Atlas of human anatomy, 1995; 28-157.

 

 

6. Thurman DJ, Alverson C, Dunn KA. Guerrero J. Sniezek JE. Traumatic brain iniurv in the United States: a public health perspective. J Head Trauma Rehabil 1999;14:602-15.
[CrossRef] 
PMid:10671706

 

 

7. Duff D. Altered states of conciousness, theories of recovery and assessment, following a severe traumatic brain injury, Axone 2003; 18-23.

 

 

8. Biberthaler P, Mussack T, Kanz KG. Linsenmaier U, Pfeifer KJ. Mutschler W.etal.(identification of high-risk patients after minor craniocerebral trauma. Measuremenr+tofnerve tissue protein S100). Uncallchirurg 2004;107:197-202.
[CrossRef] 
PMid:15042301

 

 

9. Townend WJ. Guy MJ, Pani MA. Martin B. Yates DW. Head injury outcome prediction in the emergency department: a role for protein S-I00B? J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;73:542-6.
[CrossRef] 
PMid:12397148 PMCid:PMC1738097

 

 

10. Shackford SR. The clinical utility of computed tomographic svanning and neurologic examination in the management of patients with minor head injuries. J Trauma 1992;33:385-94.
[CrossRef] 
PMid:1404507

 

 

11. Marshall LF. Marshal SB, Klauber MR. Van Berkum CM. Euisenberg H. Jane JA, et al. The diagnosis of head injury requires a classification based on computed axial tomography. J.Neurotrauma 1992;9(Suppl l):S287-92.
PMid:1588618

 

 

12. Faden AL. Neuroprotection and traumatic brain injury: theoretical option or realistic proposition, Curr Opin Neurol 2002; 15; 707-12,
[CrossRef] 
PMid:12447109

 

 

Doc. dr sc. med. Vesna Ivanišević

Služba za neurohirurgiju

Telefon: +387 65 510 779

Travel Turne Tranzito