image Follow Us:
  • respiratio2

Selected research articles

Ćirić et al.  Disfunkcija skeletnih mišića kod obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća

Aleksić et al.  Uticaj intermitentnog i perzistentnog alergijskog rinitisa za nastanak bronhijalne hiperreaktivnosti

Badnjević - Čengić et al.  Serum nitric oxide levels in patients with acute myocardial infarction with stelevation (stemi)

Bojan M. Stanetic, MD et al.  Role of copd in decision-making process of myocardial revascularisation: a retrospective analysis from a single pci-centre without on-site cardiac surgery

Cukic et al.  Postoperative pulmonary thromboembolism

Nastasijević Borovac et al.  Značaj serumskog amiloida a u proceni ishoda vanbolnički stečene pneumonije

Hadžić et al. Gastrointestinalna krvarenja u hitnoj pomoći

Novaković Lacković et al. Procjena kliničkog odgovora u odnosu na ekspresiju receptora epidermalnog faktora rasta (egfr) kod pacijenata sa monoterapijskim tretmanom erlotinibom

Mavija et al. Kliničke manifestacije hepatopulmonalnog sindroma kod pacijenata sa cirozom jetre i ascitesom

Dragić et al. Odnos antropometrijskih parametara i ishod liječenja mehanički ventiliranih bolesnika

Spremo et al.  Upale gornjih respiratornih puteva kao faktor rizika za akutni otitis kod djece

Tepavac et al. Transtorakalna iglena punkcija u dijagnostici plućnih oboljenja

V.Torlak-Arnautović et al. Pozitivna vrijednost d- dimer kao marker relativnog rizika i sanse za nastanak venskog tromboembolizma

Ćirić et al.  Odnos težine bolesti i učestalosti osteoporoze kod obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća

Nastasijević - Borovac et al.  Značaj prokalcitonina u proceni stepena težine vanbolnički stečene pneumonije

Glišić et al.  Alergijski rinitis kao riziko faktor u djece sa bronhijalnom astmom

Mažibrada.  ASTHMA I HOBP – Sličnosti i razlike

Čukić et al.  The most common detected bacteria in sputum of patients with the acute exacerbation of copd

Radović et al.  Kvalitet života obolelih od aktivne plućne tuberkuloze sa koegzistirajućom bronhoopstrukcijom

Đurić et al.  Značaj leukocita u predikciji ishoda vanbolnički stečenih pneumonija

Jandrić et al.  Učestalost I neke karakteristike bronhopulmonalnog karicnoma u petnaestogodišnjem period (1999-2013) na klinici za plućne bolesti UKC Banja Luka

Vještica et al.  Prediktivni značaj ER, PR I HER 2 receptora za pojavu mestaza carcinoma dojk. Da li pojedini podtipovi češće metaziraju u pluća?

Kević et al.  Uloga PEAK FLOW METER-a u procjeni plućne funkcije u amulanti porodične medicine

Ustamujić et al.  Mortality predictors in COPD exacerbation

Stojšić et al.  Diferencijacija nesitnoće

Info

First issue of Official Journal of Pulmologist from Republika Srpska - Respiratio  was published in May 2011. as continuum of proceedings of annual congress named "Majski pulmoloski dani" which was regularly published in period from 2001- 2011. Respiratio as per reviewed journal is published annually as double issue with supplement. At this moment we are working on indexing the Journal in some international data bases.

 

 

Travel Turne Tranzito