image Follow Us:

Respiratio 2017; 7 (1-2): 19-23

KOMBINIRANI MODALITETI LIJEČENJA NEMIKROCELULARNOG
KARCINOMA PLUĆA – NAŠA ISKUSTVA


COMBINED JUVENILES OF MEDICAL TRAETMENTS OF NON-MICROCELULARS LUNG
CANCER - OUR EXPERIENCES

 

Ademir Hadžismailović¹ , Kemal Grbić ¹, Pilav Alen¹ , Alma Alihodžić-Pašalić¹

 

¹Clinic for Thoracic Surgery, Clinical Center University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

 

Original Research

Naučni članak

doi: 10.26601/rsp.aprs.17.3

 

 

SAŽETAK

 

Uvod:  U najvećem broju slučajeva karcinom bronha je oboljenje koje se otkriva u
uznapredovaloj fazi bolesti, kada je radikalni hirurški tretman, kao nabitniji vid liječenja ograničen.
Cilj neoadjuvantnog hemoterapijskog tretmana je dovesti bolest u stanje, kada je ono moguće.

 

Cilj rada: Prikazati naša iskustva u uspješnosti primjene preoperativnog onkološkog modaliteta liječenja I efikasnost prevođenja bolesti u „niži stadij“. Pacijenti i metode: U analizi je posmatrano 67 pacijenata raznih starosnih i spolnih skupina, kod kojih je inicijalno nakon potvrde dijagnoze, a zbog lokalizacije i proširenosti oboljenja, bilo nemoguće sprovesti hirurško liječenje. Navedeni su nakon interdisciplinarnog pristupa, tretirani neoadjuvantnim hemoterapijskim protokolom, te nakon istog radiografsko-bronhološki reevaluirani i operirani.

 

Rezultati: Ne postoji statistički značajna razlika u prosječnim vrijednostima starosti pacijenata u odnosu na njihov spol. (p=0,052) Statistički postoji značajna razlika u učestalosti pojavljivanja između dvije najčešće vrste plućnog karcinoma kod ukupnog broja pacijenata. (χ2 test= 10,056; p=0,002) Razlika u veličini regresije prema vrsti tumora nije statistički značajna. p=0,091.

 

Zaključak: Značajan efekat multimodalnog tretmana nemikrocelularnog karcinoma pluća.

 

 

Ključne riječi: Karcinom pluća, neoadjuvantna onkološka terapija, hirurški tretman.

 

Full Article (PDF)

 

 

LITERATURA

1. Guska S. Procjena tehničke resektabilnosti plućnog karcinoma. Opšti principi savremene torakohiruške prakse. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu; 2012: 55-65.

2. Rivera C, Dahan M, Bernard A, Falcoz P, Thomas P. Surgical treatment of lung cancer in the ocogenarians. Cardio Thorac Surg. 2011: 981-988.

PMid:21030267

 

3. Massard G, Kochetkova E. Principes of treatment noncellular lung cancer. European respiratorian disease; 2006: 65-68.

4. Jaković R. Grudna hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2004: 462

5. National Comprehensive Cancer Network. Non Small Cell Lung Cancer (Version 2.2014). http://www.nccn.org/professionals/physician, pristupljeno mart 2017.

6. Vanstreenkiste J, Ruysscher D, Eberhardt W, Lim E, Senan S. et alt. Early and lokally advanced nonsmall-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2012; 24 (6): 89-98.

7. Cigarette smoking among adults and trends in smoking cessation - United States, 2008. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Nov.2009; 58(44): 227-232.

8. Lange P., Nyboe J., Jensen G., Schnohr P., Appleyard M. Relation of the type of tobacco and inhalation pattern to pulmonary and total mortality, Eur. Respir. J., 2002; 5(11): 112-117.

9. Morabia A., Wynder E. L. Dietary habits of smokers, people who never smoked and exsmokers, Am J CliaNutr, 2002; 52(7): 933-937.

10. van Meerbeeck JP, Kramer GW, Van Schil PE, et al. Randomized controlled trial of resection versus radiotherapy after induction chemotherapy in stage IIIA-N2 non-small-cell lung cancer. J Natl Cancer Inst 2007; 99: 442-450.

[CrossRef]                                                                                                  
PMid:17374834

11. Graziano SL, Tatum A, Herndon JE 2nd, Box J, Memoli V, GreenMR, et al. Use of neuroendocrine markers, p53, and HER2 to predict response to chemotherapy in patients with stage III non-small cell lung cancer: a Cancer and Leukemia Group B study. Lung Cancer 2001; 33(2–3): 115–123.

[CrossRef]

 

12. Shields TW. Pathology of Carcinoma of the Lung. In: General Thoracic Surgery. Lippincott Williams and Wilkins. 2005; 6(2) :455-480

 

Submitted: April 10th, 2017
Accepted: May 10th, 2017

Ademir Hadžismailović
Clinic for Thoracic Surgery, Clinical Center University of Sarajevo
Bolnička 25. 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel. 061 159 889, 033 298 224
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Travel Turne Tranzito