image Follow Us:

 Arhiva:

                        Maj 2018
                        Volumen 8
                        Broj 1 - 2

 

                                    

 

 

RESPIRATIO 2018 - Odabrani naučni članci

Lazović et al. Factors that may have influence on young elite athletes achieved results, by predicting the lung carbon monoxide diffusion capacity  

Buklioska Ilievska et al.  Importance of electrocardiographic evaluation in patients with chronic obstructive pulmonary disease 

Glišić et al.  Kliničke karakteristike pacijenata sa opstruktivnom apnejom u spavanju

Petrović et al.  Mogućnost otkrivanja pacijenata u riziku za obolijevanje od hronične opstruktivne bolesti pluća u porodičnoj medicini

K. Stanetić et al.  Procjena edukacije pacijenata o mjerama prevencije obolijevavnja od malignih bolesti

Volaš Tovirac et al.  Procjena kvaliteta života pacijenata oboljelih od HOBP-a u C I D stadijumu bolesti u porodičnoj medicini

Z. Mavija et al. Respiratorni aspekt dekompenzovane ciroze jetre

Srećić et al.  Udruženost tuberkuloze i karcinoma pluća - naši rezultati

Rudić Grujić et al.  Uticaj aerozagađenja na zdravlje

Ljuboja et al. Uticaj glikoregulacije na plućne funkcije kod oboljelih od cistične fibroze

Bojan M. Stanetić et al. Prognostic capability of the syntax score II among 414 consecutive patients with complex coronary artery  disease who underwent coronary artery bypass grafting; Proust study

T. Kovačević et al.  Liječenje hipofosfatemije kod nehirurških kritično oboljelih u UKC RS

Ivanišević et al.  Učestalost odloženih intrakranijalnih patoloških supstrata nakon traume glave

Ivanišević et al.  Frakture baze prednje lobanjske jame - izbor terapijskog tretmana i komplikacije

Ivanišević et al.  Intracerebralna hemoragija sa hematocefalusom - ishod i komplikacije

Ivanišević et al. Ishod liječenja teške kraniocerebralne povrede

 

 

Travel Turne Tranzito