image Follow Us:

Respiratio 2019; 9 (1-2): 127-133

ZASTUPLJENOST NAVIKE PUŠENJA KOD ADOLESCENATA
SMOKING HABIT IN ADOLESCENTS


Kosana Stanetić, Slavica Trifković Perić, Mirko Stanetić

Original research

Naučni članak

doi: 10.26601/rsp.aprs.19.9

Sažetak
Uvod: Zloupotreba duvana u mnogim zemljama svijeta, kao i u našoj zemlji, poprima epidemijske
razmjere. Posebno je izražena u populaciji mladih. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizaciji
(SZO) smatra se da danas u svijetu ima više od milijardu pušača.
Cilj: da se ispita zastupljenost pušenja kod učenika JU Gimnazija „Jovan Dučić“ u Doboju i uticaj
socioekonomskih faktora na status pušenja učenika.


Metodologija: Istraživanje je provedeno među učenicima JU Gimnazija „Jovan Dučić“ u Doboju u
periodu od marta do maja 2018. godine. Istraživanje je anonimno, a svim učenicima su ponuđena dva
anketna upitnika: upitnik o socioekonomskom statusu (pol, dob, status porodice, obrazovanje roditelja,
finansijska situacija porodice) i upitnik o upotrebi duvana.


Rezultati: Istraživanjem je obuhvaćeno 255 učenika, 38% muškog i 62% ženskog pola. Od ukupnog
broja ispitanika, 16.08% je izjavilo da konzumira cigarete (14 ženskog i 27 muškog pola). Najveći broj
anketiranih učenika je počeo konzumirati cigarete sa 16 i više godina ( 19 ili 46,34%). Muškarci u većem
postotku konzumiraju aktivno cigarete između 14 -15 godine i sa 16 i više godina u odnosu na žene, što
je statistički značajno (p = 001). Učenici, čiji prijatelji puše, statistički značajno (p = 0.000) češće
konzumiraju cigarete u odnosu na učenike čiji su prijatelji nepušači.


Zaključak: Adolescenti su rizična grupa za početak upotrebe duvana. Timovi porodične medicine bi
trebalo da posvete veću pažnju u prevenciji pušenja, posebno kod ove osjetljive populacije.

Ključne riječi: pušenje, adolescenti, faktor rizika, mjere prevencije

Full Article (PDF)

Literatura

1. Jakovljević M. Izabrana poglavlja iz psihološke medicine.U: Vrhovac B i sur. Interna medicina, Naklada Ljevak, Zagreb; 2003.str. 1635- 51.

 

2. Defans - Gojanović M. Patoanatomski nalaz u ovisnika. U: Lacković Z. (ur.). Nove spoznaje o farmakologiji droga. Medicinska naklada, Zagreb; 2002. str. 3-36.

 

 

3. Lacković Z. Duhan. U: Lacković Z.(ur.) Nove spoznaje o farmakologiji droga. Medicinska naklada, Zagreb; 2002.str. 65-80.

 

 

4. Stanetić K. Pušenje. U: Stanetić K. (ur.) Prevencija u radu porodičnog ljekara. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske. Banja Luka; 2015: str. 13-31.

 

 

5. Hrabak- Žerjavić V. Pušenje - čimbenik rizika za zdravlje. U: Hrabak- Žerjavić V. (ur.) Pušenje kao javni problem. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Zagreb; 2007: str. 3-11.

 

 

6. Katić M. Djelovanje u zajednici. U: Katić M. (ur.) Obiteljska medicina. Naklada Alfa. Zagreb; 2013: str. 371-413.

 

 

7. Dakić- Dejanović S, Milovanović D. Bolesti zavisnosti. U: Dakić-Dejanović S. (ur.) Farmakoekonomija liječenja zavisnosti. Medicinski fakultet. Kragujevac; 2002: str. 1-26.

 

 

8. Guttormsson HB . U: A supplement to the 2011 ESPAD Repert. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs. Council of Europe. Thee European Monitoring centar for Drugs and Drug Adiction. Pompidum Group. Stocholm; 2013.

 

 

9. www.phi.rs.ba/pdf/publikacije/espad-2008-sr.pdf.evropsko /Istraživanje o upotrebi droga, duvana i alkohola među srednjoškolcima/pristupljeno 27.03.2019]

 

 

10. Yu M, Chavez PE, Olate R, Peters C. Cigarette Smoking Status Among Latino/Hispanic Midle and High School Students in the United States. Subst Use Misuse. 2017;23;52(3):303-12.

[CrossRef]
PMid:27767368

 

 

11. Rao S, Aslam SK, Zaheer S, Shafique K. Antismoking initiative and current smoking among 19,643 adolescents in South Asia: findings from the Global Youth Tabacco Survey. Harm Reduct J.2014;25;11:8

[CrossRef]
PMid:24568532 PMCid:PMC3938898

 

 

12. Soh JH, Jung YK, Jang GY, Shin YK, Lee KH, Eun BL, et al. Predisponing factors of risk taking behaviors in Korean adolescents. J Korean Pediatr Soc.2001;44:1364-73.

 

 

13. Li DX, Guinondon GE. Income, income inequality and youth smoking in low- and middle-inome countries. Addiction. 2013;108(4):799-808.

[CrossRef]
PMid:23216738

 

 

14. Tucker JS, Ellickson PL, Klein DJ. Predictors of the transition to regular smoking during adolescence and young adulthood. J Adolesc Health. 2003;32:314-24.

[CrossRef]

 

 

15. Aslam SK, Zaheer S, Rao S, Shafique K. Prevalence and determinates of suscetibility to cigarette smoking among school students in Pakistan: secundary analysis of Global Youth Tabacco Survey. Sust Abuse Treat Prev Policy.2014;9:10.

[CrossRef]
PMid:24555481 PMCid:PMC3936926

 

 

16. Braverman NT, Stawski RS, Samdal O, Aaro LE. Daily Smoking and Subjective Health Complaints in Adolescence. Nicotine Tob Res. 2017;19(1):102-110.

[CrossRef]
PMid:27206973

 

 

17. Duncan LR, Pearson ES, Maddison R. Smoking prevention in children and adolescents: A systematic review of individualized interventions. Patient Educ Couns.2018;101(3):375-88.

[CrossRef]
PMid:28987451

 

 

18. Gwon SH, Yan G, Huang G, Kulbok PA. The influenze of tabacco retailers on adolescent smoking:prevention and policy implications. Int Nurs Rev.2018;65(2):234-43.

[CrossRef]
PMid:29105761

 

 

19. Lotrean LM, Loghin CR, Popa M, Vries HD. Smoking prevention for adolescents in Romanian schools. Asian Pac J Cancer Prev.2013;14(11):7017-21.


[CrossRef]
PMid:24377642

 

 

20. Mays D, Hawkins KB, Bredfeldt C, Wolf H, Tercyak KP. The effects of framed messages for engaging adolescents with online smoking prevention interventions. Transl Behav Med. 2017;7(2):196-2013.

[CrossRef]
PMid:28290144 PMCid:PMC5526817

 

Corresponding author:
Kosana Stanetić
Address: Vojvode Momcila 9/a, 78.000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 00387 65 535790

Travel Turne Tranzito