image Follow Us:

UPUTSTVO  AUTORIMA

 

Uredništvo časopisa Udruženja pulmologa Republike Srpske moli autore da se prilikom pripreme i obrade tekstova pridržavaju slijedećih uputstava.

1. Časopis Udruženja pulmologa Republike Srpske je namenjen doktorima medicine i stomatologije, specijalistima i istraživačima bazičnih medicinskih nauka, kao i svih onih nauka koje se u osnovi dotiču problema respiratornog sistema. Časopis objavljuje naučne i stručne radove, prikaze slučajeva, pregledne članke, farmako-terapijski savjetnik, preliminarna saopštenja, osvrte, novosti iz medicine, prikaze knjiga, izvještaje sa naučnih skupova, pisma uredništvu, referate iz literature i druge priloge (uz uslov da već nisu publikovani u drugim časopisima i knjigama).

2. Uz dva primjerka rukopisa prilažu se navodi izvornih podataka iz literature. U tekstu se reference označavaju arapskim brojevima u srednjoj zagradi, po redoslijedu citiranja. Iza tih brojeva u spisku navedenih referenci nalaze se imena autora, puni naslovi radova i skraćeni nazivi časopisa. Nazivi časopisa se skraćuju kao u Index Medicus. Pri tome bi trebalo poštovati zahtijeve za publikovanje u biomedicinskim časopisima, koje je postavila, tzv. vankuverska grupa: Jednoobrazni zahtijevi za rukopise koji se podnose biomedicinskim časopisima (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) (http://www.icmje.org).

 

Članak iz časopisa

(1) Standardni članak iz časopisa (ako je šest ili manje autora, navode se svi, a ako ih je sedam ili više, samo prvih šest, uz dodatak et al.).

You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology 1980 Aug; 79 (2): 311-4.

Kao opcija stoji da mesec i broj sveske mogu da se izostave, pod uslovom da časopis ima neprekinutu paginaciju u svakom volumenu:

You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology 1980;
79: 311-4.

Goate AM, Haynes AR, Owen MJ, Farrall M, James LA, Lai LY, et al. Predisposing locus for Alzheimer's disease on chromosome 21. Lancet 1989; 1: 352-5.

(2) Organizacija kao autor

The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in post hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977; 2: 742-4.

(3) Nije naveden autor

Coffee drinking and cancer of the pancreas [editorial]. Br Med J 1981; 283: 628.

(4) Članak na nekom drugom jeziku (nije engleski)

Massone L, Borghi S, Pestarino A, Piccini R, Gambini C. Localisations palmaires purpuriques de la dermatite herpetiforme. Ann Dermatol Venereol 1987; 114: 1545-7.

(5) Dodatak (suplement) uz volumen (godište) časopisa

Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pig from heart anaphylaxis. Pharmacol Res Commun 1988; 20 Suppl 5: 75-8.

(6) Dodatak (suplement) uz broj (svesku) časopisa

Gardos G, Cole JO, Haskell D, Marby D, Paine SS, Moore P. The natural history of tardive dyskinesia. J Clin Psychopharmacol 1988; 8 (4 Suppl): 31S-37S.

(7) Volumen u djelovima

Hanly C. Metaphysics and innateness: a psycho-analytic perspective. Int J Psychoanal 1988; 69 (Pt 3): 389-99.

(8) Broj (sveska) u djelovima

Edwards L, Meyskens F, Levine N. Effect of oral isotretinoin on dysplastic nevi. J Am Acad Dermatol 1989; 20 (2 Pt 1): 257-60.

(9) Broj (sveska) bez volumena

Baumeister AA. Origins and control of stereotyped movements. Monogr Am Assoc Ment Defic 1978; (3):
353-84.

(10) Bez broja (sveske) i volumena

Danoek K. Skiing in and through the history of medicine. Nord Medicinhist Arsb 1982: 86-100.

(11) Paginacija rimskim brojevima

Ronne Y. Ansvarsfall. Blodtransfusion till fel patient. Vardfacket 1989; 13: XVI-XXVII.

(12) Navođenje tipa članka, po potrebi

Spargo PM, Manners JM. DDAVP and open heart surgery [letter]. Anaesthesia 1989; 44: 363-4.

Fuhrman SA, Joiner KA. Binding of the third component of complement C3 by Toxoplasma gondii [abstract]. Clin Res 1987; 35: 475A.

(13) Članak koji sadrži osporavanje drugog članka

Shishido A. Retraction notice: Effect of platinum compounds on murine lymphocyte mitogenesis ŠRetraction of Alsabti EA, Ghalib ON, Salem MH. In: Jpn J Med Sci Biol 1979; 32: 53-65]. Jpn J Med Sci Biol 1980; 33: 235-7.

(14) Osporeni članak

Alsabti EA, Ghalib ON, Salem MH. Effect of platinum compounds on murine lymphocyte mitogenesis [Retracted by Shishido A. In: Jpn J Med Sci Biol 1980; 33:235-7]. Jpn J Med Sci Biol 1979; 32: 53-65.

(15) Članak koji sadrži komentar na neki članak

Piccoli A, Bossatti A. Early steroid therapy in IgA neuropathy: still an open question [comment]. Nephron 1989; 51:289-91. Comment on: Nephron 1988; 48: 12-7.

(16) Komentarisani članak

Kobayashi Y, Fujii K, Hiki Y, Tateno S, Kurokawa A, Kamiyama M. Steroid therapy in IgA neuropathy: a retrospective study in heavy proteinuric cases [see comments]. Nephron 1988;48:12-7. Comment in: Nephron 1989; 51: 289-91.

(17) Članak sa objavljenom ispravkom greške

Schofield A. The CAGE questionnaire and psychological health [published erratum appears in Br J Addict 1989; 84: 701]. Br J Addict 1988; 83: 761-4.

 

Knjige i druge monografije

(18) Pojedinačni autor(i)

Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their tratment. 2nd rev ed. London: S Paul, 1986.

(19) Urednik(-ci) kao autor

Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag, 1988.

(20) Organizacija kao autor i izdavač

Virginia Law Foundation. The medical and legal implications of AIDS. Charlottesville: The Foundation, 1987.

(21) Poglavlje u knjizi

Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974: 457-72.

 

(22) Kongresna saopštenja (prosiding)

Vivian VL, editor. Child abuse and neglect: a medical community response. Proceedings of the First AMA National Conference on Child Abuse and Neglect; 1984 Mar 30-31; Chicago. Chicago: American Medical Association, 1985.

(23) Pojedinačno kongresno saopštenje

Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and risk models. In: Gammage RB, Kaye SV, editors. Indoor air and human health. Proceedings of the Seventh Life Sciences Symposium; 1984 Oct 29-31; Knoxville (TN). Chelsea (MI): Lewis, 1985: 69-78.

(24) Naučni i tehnički izvještaj

Akutsu T. Total heart replacement device. Bethesda (MD): National Institute of Health, National Heart and Lung Institute; 1974 Apr Report No.: NIH-NHLI-69-2185-4.

(25) Disertacija

Youssef NM. School adjustment of children with congenital heart disease [dissertation]. Pittsburgh (PA): Univ of Pittsburgh, 1988.

(26) Patent

Harred JF, Knight AR, McIntyre JS, inventors. Dow Chemical Company, assignee. Epoxidation process. US patent 3, 654, 317. 1972 Apr 4.

 

Drugi objavljeni materijal

(27) Članak u dnevnim novinama

Rensberger B, Specter B. CFCs may be destroyed by natural process. The Washington Post 1989 Aug 7; Sect A:2 (col 5).

(28) Audiovizuelni materijal

AIDS epidemic: the physician's role [videorecording]. Cleveland (OH): Acade­my of Medicine of Cleveland, 1987.

(29) Kompjuterski dokument

Renal system [computer program]. MS-DOS version. Edwardsville (KS): Medi-Sim, 1988.

(30) Pravna akta

Toxic Substances Control Act: Hearing on S.776 Before the Subcomm. on the Environment of the Senate Comm. on Commerce, 94th Cong, 1st Sess 343 (1975).

(31) Geografska karta

Scotland [topographic map]. Washington: National Geographic Society (US), 1981.

(32) Sveto pismo

Ruth 3:1-18. The Holy Bible. Authorised King James version. New York: Oxford Univ Press, 1972.

(33) Riječnik i srodne reference

Ectasia. Dorland's illustrated medical dictionary. 27th ed. Philadelphia: Saunders, 1988: 527.

(34) Književni klasici

The Winter's Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The complete works of William Shakespeare. London: Rex, 1973.

 

Neobjavljeni materijal

(35) U štampi

Lillywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation in an aquatic snake. Science. In press.

 

3. Članci se dostavljaju odštampani na laserskom štampaču, sa dvostrukim proredom, sa 2,5 cm širokom bjelinom (marginom) sa lijeve strane i 2 cm širokom bjelinom sa desne strane. Tekstualni dokument se šalje na CD ili na disketi od 3,5” (inča) za PC kompatibilne računare ili direktno na e-mail uz obavezno naznačavanje vrste korišćenog tekst procesora (preporučuje se Microsoft Word).

Crteži i slike bi trebalo da budu izrađeni u nekom od grafičkih programa na PC kompatibilnom računaru i snimljeni u nekom od uobičajenih grafičkih formata (.cdr, .jpg), kao i odštampani na laserskom štampaču, ili nacrtani tušem na crtaćem ili paus papiru. Na poleđini se obavezno ispisuje broj, koji će slika nositi u pisanom radu, kao i naziv rada uz koji se prilaže. Mjesto, na kome bi trebalo da se nalazi slika ili tabela mora u rukopisu da bude označeno. Na tom mjestu se unosi legenda slike ili tabele na srpskom i na engleskom jeziku.

Uz rad se dostavljaju originali slika (fotografije, slajdovi, rentgen, CT i MR snimci, itd.). Ne preporučuje se nikakvo pisanje i označavanje po slikama koje se prilažu uz rad.

Tabele bi trebalo da budu ispisane ili štampane na posebnom listu papira. Tabele se moraju citirati u tekstu.

4. Na prvoj strani rukopisa, ispod Naslova članka na srpskom i engleskom jeziku autori navode svoja puna imena i prezimena, bez titula ili akademskih zvanja. Ispod toga označavaju se nazivi i mjesta ustanova u kojima autori rade, uz njihovo povezivanje sa odgovarajućim imenima autora oznakama u nadpismu (superskriptu) i to: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡. U dnu strane navodi se ime, prezime, adresa i broj telefona autora sa kojim će Uredništvo kontaktirati u vezi sa podnesenim rukopisom.

Slijedeće dvije strane rukopisa predstavljaju Sažetak na srpskom i Summary na engleskom jeziku, oba dužine do 250 riječi. U vrhu tih dviju strana navodi se pun naziv rada na srpskom, odnosno engleskom jeziku, bez imena autora i naziva njihovih institucija. Neprevedene ili nekorektno prevedene sažetke Uredništvo će proslijediti lektoru engleskog jezika radi ispravnog prevođenja i ispravljanja grešaka.

Sadržaj naučnih i stručnih članaka trebalo bi da bude organizovan na slijedeći način: Uvod, Metode, Rezultati, Rasprava, Zaključak i Literatura. Autor ima pravo da Uredništvu predloži i druge podnaslove u tekstu. Međunarodni nezaštićeni nazivi lijekova (INN) pišu se malim početnim slovom i fonetski. Zaštićena imena (ako su u članku neophodna, trebalo bi ih izbjegavati) pišu se velikim početnim slovom. Koriste se SI mjerne jedinice.

5. Uredništvo ima pravo na jezičke i stilske ispravke teksta.

6. Pregledni, naučni i stručni članci ne bi trebalo da budu duži od 12 strana, a prikazi slučajeva od 6 strana, pisanih po uputstvima iz tačke 3.

7. Uz rukopis se prilaže i saglasnost za publikovanje rada, potpisana od strane autora i svih koautora.

8. Rukopisi podliježu anonimnoj stručnoj recenziji najmanje dvoje recenzenata, koje odredi Uredništvo. U slučaju da tako recenzenti preporuče, Uredništvo će rukopis vratiti autoru na eventualnu ispravku i doradu, uz priloženu fotokopiju anonimne recenzije.

Travel Turne Tranzito